Thông tin!

Máy Chủ Huỷ Diệt

Alpha Test: 10h00 ngày 10/06/2021 - Open Beta: 10h00 ngày 12/06/2021

Thông tin Server

  • Exp : 300x
  • Tỉ lệ Drop : 10%
  • Phiên bản : Season 6.3 Nối Chơi Mới
  • Giới hạn Reset : 15 lần/ngày
  • Chủ nhật : 20 Lần Reset (Event Đua Top)
  • Antihack : Phiên bản Pro
  • Alpha Test : 10h00 Ngày 10/06/2021
  • Open Beta : 10h00 Ngày 12/06/2021